Välkommen till Elektrofoil

Vi är ledande specialister och leverantörer av bärplanslösningar för båtar.

Utifrån egen, patenterad, teknologi erbjuder och levererar vi "det största som hänt inom båtbranschen på över 10 år".

Tekniken kan användas från en liten styrpulpetbåt till pendlarbåtar av storlek som Vaxholmsbåtar.

Våra bärplan till båtar innebär ökad åkkomfort samt minskad miljöpåverkan avs utsläpp, svallvågor och ljud. Detta samtidigt som bränsleförbrukningen minskar med 75%.

Additional information