Välkommen till Elektrofoil

Vi är ledande specialister och leverantörer av moderna bärplansbåtar.

Utifrån egen, patenterad, teknologi erbjuder och levererar vi en genomtänkt och utprovad produkt som bryter ny mark i båtbranschen.

Additional information