FOILTWISTER

Idén med att åka billigt med bärplansbåt är gammal. Redan på femtiotalet användes bärplansbåtar i kommersiellt syfte för snabba resor. Nackdelarna var tyvärr många – bärplanen stack ut från sidorna och båtarna var svåra att lägga till med. Det blev också väldigt stötigt när båtarna for fram genom höga vågor. En annan nackdel har varit de avancerade styr- och reglersystem som behövts på tidigare bärplansbåtar.

Elektrofoil har nu med vår lösning foiltwisterlogo löst allt detta med en innovativ och stabil lösning.


Den mest effektiva typen av bärplan är när den lyftande vingen ligger helt nedsänkt under vattenytan, och är förbunden med skrovet via strömlinjeformade stöttor som skär genom vattenytan. Den hydrodynamiska kraften på dessa stöttor är liten jämfört med bärplanets lyftkraft.staffan5 small

 

Ett problem med denna konfiguration är att farkosten blir instabil i sidled, eftersom farkostens tyngdpunkt ligger ovanför bärplan och bärplansstöttor.
Tidigare har man hanterat denna instabilitet med aktiv styrning, ungefär som på en cykel, eller med ett elektroniskt datoriserat styrsystem kopplat till skevroder på bärplanet.

 

Vår patententerade lösning med vridbart bärplan visas i filmsekvensen ovan.

 
Foiltwister innebär ett nytt sätt att stabilisera helt nedsänkta bärplan. Bärplansstöttorna är fritt vridbara i sidled. Om bärplansbåten börjar kränga, rör den sig mot den sida den kränger åt, vilket får bärplansstöttorna att vrida sig. Bärplansstöttornas vridningsaxlar är orienterade så att den ena stöttan vrids framåt, och den andra bakåt när de vrids i sidled. Detta tvingar vingen att skeva sig, vilket ger en skevroderverkan, som rätar upp båten.

Lutningen på bärplansstöttornas vridningsaxlar bestämmer förstärkningen i sidostabiliseringen. För liten förstärkning kan leda till stora rörelser i sidled när systemet kompenserar för vågor och snedbelastning, samt i värsta fall kursinstabilitet. För stor förstärkning å andra sidan kan kräva onödigt stor sidokraft på bärplansstöttorna för att skeva bärplanet.
Genom simulering och omfattande fälttester har vi verifierat vilka förstärkningar som lämpar sig bäst.

Sidostabiliseringen i detta utförande har fungerat problemfritt från första försökt för flera år sedan.

Vår lösning är helt utan vare sig någon hydraulik eller elektronik och enbart baserad våra rena mekaniska vridningsaxlar, stöttor och skevande bärplan - en lösning som är lika enkel som genial.

Höjdhållningen har krävt mer utvecklingsarbete. Kraven på systemet är både att hålla en stabil flyghöjd och att systemet ska vara robust, därför har vi t.ex. undvikit känsliga roderklaffar på bärplanens bakkant. Vi har testat höjdkontroll både på främre och aktre bärplanet med olika utföranden och förstärkningar.
Den lösning som visat sig fungera bäst är att vrida hela främre bärplansenheten. För att undvika stora kontrollkrafter när bärplanet flyttar sig framåt/bakåt sker vridningen med en rullkropp så att vridningspunkten hela tiden flyttas med bärplanet.

För att verifiera teknologin så har vi under flera år byggt upp ett antal testplattformar utgörande av från början radiostyrd modell och därefter olika fullstorleksbåtar. För närvarande är vår nyaste konceptbåt en 5.8 meter egendesignad aluminiumbåt speciellt bygg för våra bärplan.

Additional information