Tidigare prototyper

Uppfinningen har verifierats på olika prototyper. Här återfinns en del av detta på bild och video.

Den första fullskaleprototypen bestod av en modifierad existerande båt med ändringar av bl.a. botten och en  förlängning:

Alexander 1juni10 050 

090920-0

 

Passager över svall:

Förbiåkning:

 

Vår första prototyp i skala 1:10:

 

Additional information