Historik

1996
En kravspecifiaktion skrivs. Bakgrunden är att en släkting byggt flera snabba motorbåtar som efterhand blir allt dyrare att åka med. Dessutom är det alltid ett himla skumpande när det blåser...

2007
Idéen med mekanisk sidostabilisering av bärplansbåt föds. En modell i skala 1:5 byggs och idéen visar sig fungera.

2008
En referensgrupp med stödpersoner skapas. Vi får utvecklingsstöd från ALMI.

2008
En mindre motorbåt köps in och byggs om till en fungerande prototyp som går att åka i.

2009
Omfattande tester med prototypen i olika belastnings- och driftsfall.

2010
Fortsatta tester med prototypen. Demonstrationer för ett flertal företag, journalister och andra intressenter.

2011
I januari publiseras en 5-sidig artikel om Elektrofoil i Båtnytt. Vi specificerar, designar och bygger vår konceptbåt. Fortsatt marknadsföring.

2011
Vi designar och bygger konceptbåten "Sväva" och uppfinningen benämns FOILTWISTER. Det svenska patentet beviljas.

2012
Konceptbåten lanseras på båtmässan "Allt för Sjön" i Älvsjö. Vi får ett stort gensvar med över 100 personer som vill provåka. Besökarna kommenterar: "Detta är det största som hänt på 10 år i båtbranschen" eller "FOILTWISTER gjorde det värt att gå på båtmässan i år".

2012
Under sommaren gör vi demonstrationskörningar i Stockholm. Vi Båtägare har en flersidigt reportage i septembernumret.

Additional information