Historik

1996
En kravspecifikation skrivs. Bakgrunden är att en släkting byggt flera snabba motorbåtar som efterhand blir allt dyrare att åka med. Dessutom är det alltid ett himla skumpande när det blåser...

2007
Idéen med mekanisk sidostabilisering av bärplansbåt föds. En modell i skala 1:5 byggs och idéen visar sig fungera.

2008
En referensgrupp skapas. Vi får utvecklingsstöd från ALMI.  En mindre motorbåt köps in och byggs om till en fungerande prototyp som går att åka i.

2009 
Omfattande tester med prototypen i olika belastnings- och driftsfall.

2010
Fortsatta tester med prototypen. Demonstrationer för ett flertal företag, journalister och andra intressenter.

2011
I januari publiseras en 5-sidig artikel om Elektrofoil i Båtnytt. Vi specificerar, designar och bygger vår konceptbåt. Fortsatt marknadsföring.

Vi designar och bygger konceptbåten "Sväva" och uppfinningen benämns FOILTWISTER. Det svenska patentet beviljas.

2012
Konceptbåten lanseras på båtmässan "Allt för Sjön" i Älvsjö. Vi får ett stort gensvar med över 100 personer som vill provåka. Besökarna kommenterar: "Detta är det största som hänt på 10 år i båtbranschen" eller "FOILTWISTER gjorde det värt att gå på båtmässan i år".

Under sommaren gör vi demonstrationskörningar i Stockholm. Vi Båtägare har en flersidigt reportage i septembernumret.

Elektrofoil AB och dotterbolaget Foiltwister Boats AB startas

Vi får bidrag från statliga Vinnova.

2013
Vi genomför mässor i Helsingfors, Miami och finska Nådendal

2014
Under sommaren gör vi demonstrationskörningar i Stockholm. Vi Båtägare har en flersidigt reportage i septembernumret. Honda besöker oss och demokörningar genomförs. Vi får vår första beställning av Honda.

Amerikanskt patent beviljas.

2015
Vi utvecklar, bygger, testar och levererar bärplanskomponenter till Honda i Japan

2016
Fler leveranser till Honda. Bygget av ny version av konceptet påbörjas. Nytt är att vi designar och bygger 100% anpassade båtskrov från grunden och att en omodiferad standard utombordsmotor kan användas.

2017
Vår nya testbåt "FCB" Foiltwister Carport Boat sjösätts, grundliga tester genomförs av det nya konceptet. Testerna är mycket framgångsrika och vi beslutar oss för att ta detta koncept till marknaden. 

Nya pengar beviljas av Vinnova. Vi utvecklar en produktifierad design i samarbete med Mannerfelt Design Team. 

Planering för expansion av företaget påbörjas. 

Additional information