Nyutvecklad bärplansbåt med Foiltwister i ny konfiguration

Denna testbåt har byggts och provkörts under 2017. 

 

FCB 25

Funktionell testbåt, se videosekvenser i Galleri

Uppmätt bränsleförbrukning: 0,20 liter/nm i 24 knop!

Denna nya konfiguration innebär att en vanlig standardmotor (bensin eller elektrisk) med lång rigg kan användas utan modifiering. Vi ser det som en avgörande framsteg i vår fortsatta verksamhet.

Vi har nu med hjälp av Vinnova bidrag kunnat ta fram en mer utvecklad design och produktifiering av testbåten i samarbete med Mannerfelt Design Team. Se mer info under "Produkter" och "Galleri".

Additional information