Nyheter

Artikel i "Vi Båtägare"

Mikael Mahlberg har skrivit en artikel om vår båt i september-numret av "Vi Båtägare"

Läs mer...

Additional information