Småbåtar är en form av båtar som är snabba och smidiga i vattnet, de är dynamiska, bränslesnåla och ofta ett väldigt bra alternativ för den som letar efter en fritidsbåt.

Tillverkning av småbåtar

Sverige är ett land som lämpar sig bra för tillverkning av småbåtar. Vi har en hög grad av teknisk kompetens och har möjlighet att skapa den teknik som behövs. Här finns det möjlighet att gå från idé och utvecklandet av ett koncept, hela vägen fram till en färdig båt. Det är en längre väg än många tror, där det är nödvändigt att ta hänsyn till en rad olika saker. Inte bara båtens teknik är viktig, utseendet är minst lika viktigt om båten ska kunna bli såld. Småbåtar är produkter som måste tilltala konsumenterna, på samma sätt som andra produkter behöver göra det.

Teknik och utveckling

När det handlar om att utveckla teknik för småbåtar är en möjlighet att utgå från teknik som redan finns. De allra flesta som utformar nya båtmodeller utgår från tidigare modeller och gör förbättringar av dem. Anledningen till att det är ett bra val är att äldre modeller testats av olika människor och i olika situationer. Deras svagheter har hunnit visa sig. Att göra en uppdaterad version kan vara att få med alla styrkor från den äldre versionen och samtidigt få bort svagheterna. Helt nya modeller kommer i stort sett alltid med nya svagheter.

Ett annat sätt att använda sig av den teknik som redan finns är att ta tillvara på den teknik som människor redan använder sig av – inte minst mobilen som de alltid har med sig. Att koppla ihop båtens teknik med den teknik som finns i en smart mobiltelefon är ett sätt att på ett billigt och enkelt sätt få till en bra teknisk nivå på båten, utan att onödiga komponenter behöver användas.

Utvecklingen av ny teknik för båtar ligger hela tiden i fas med den allmänna teknikutvecklingen. Till exempel har artificiell intelligens börjat användas i teknik för småbåtar.

Småbåtsmarknaden

Marknaden för småbåtar är intressant, eftersom den är rörlig och i så hög grad följer det ekonomiska läget. Vid lågkonjunkturer har småbåtsbranschen det svårt och vid högkonjunkturer går det i stort sett alltid bra. Efterfrågan på båtar har varit hög det senaste året. Hur kommer det egentligen påverka småbåtsmarknaden och marknaden för begagnade småbåtar vid en ny ekonomisk kris? Det är svårt att veta något säkert om det, men sannolikt kommer det medföra en påverkan.