När tekniken för småbåtar ska utvecklas är en smart väg att utgå ifrån den teknik som redan finns. Dels kan det vara teknik som redan utvecklats för båtar, dels kan det vara att koppla ihop båtteknik till exempel med mobiltelefoner. Med AI och annan modern teknik öppnas helt nya möjligheter.