Att utveckla en ny båt är en lång process, från det att någon får en idé tills att båten finns färdig för konsumenter att köpa. På vägen behöver många olika beslut tas och olika tester göras.

Produktutveckling

På många sätt liknar produktutveckling av småbåtar all annan produktutveckling. Självfallet måste det finnas kunskap som specifikt rör småbåtar och hur de kan konstrueras, men processen ser ungefär likadan ut oavsett vad det är för produkt som ska utvecklas. Jämför till exempel med de Unibet spelautomater du kan spela på online. Först får någon en idé, sen måste en rad olika steg gås igenom. Det handlar om att hitta tekniskt lämpliga lösningar, att prova olika alternativ och att låta olika personer testa produkten. Först när någon testar ett spel, en båt eller vad det nu är som ska utvecklas, går det att märka om idén höll hela vägen. Ofta måste det till flera omgångar av justeringar innan resultatet blir som önskat.

Förutom det rent tekniska måste produkten dessutom se ut på ett sätt som tilltalar människor. Ska vi hålla fast vid liknelsen om hur det är att skapa ett spel så skulle du inte välja ett spel som är grått, tråkigt och utan särskilda kännetecken. Du väljer hellre ett som ser roligt ut och som passar din smak. En båt är en mycket större investering än att välja ett spel, och det val som görs hänger med en under en mycket längre tid. I princip är det ändå samma sak. Det räcker inte med bra teknik, det måste också finnas en tilltalande estetik.

Val av material

I produktutvecklingen av småbåtar är det nödvändigt att ta hänsyn till alla olika aspekter till exempel när materialet ska väljas. Vilka är bäst att använda rent tekniskt, och vilka kan skapa det estetiskt mest tilltalande alternativet? Om olika alternativ är bäst för tekniken och för det estetiska, var ska vikten läggas? När det gäller material i olika prisklasser tillkommer dessutom frågan om hur mycket valet av ett visst material kan vara värt i konsumentens ögon. Vad som är lämpligt beror förmodligen på om båten marknadsförs som ett budgetalternativ eller ett dyrare alternativ, något det också är nödvändigt att ha med i utvecklingen och att ta hänsyn till.