Sverige är ett land med hög utbildningsnivå och de tekniska utbildningar som finns här är av riktigt bra kvalitet. Det gör att vi är ett land där bra saker kan utvecklas, till exempel teknik som rör småbåtar. Här finns dessutom en miljömedvetenhet som gör att den forskning och utveckling som finns ofta handlar om hur båtarna ska kunna bli mer miljövänliga, kunna använda andra former av bränslen och vara mer bränslesnåla. Konsumenter tittar kanske mer på andra egenskaper, som om båten är snabb och smidig. Ska det bli en hållbar produktion är även miljöaspekter av största vikt, något som fler och fler konsumenter verkar bli medvetna om.

Hur går det för småbåtsbranschen?

Under relativt lång tid har det gått bra för småbåtsbranschen. Allt fler människor vill ha en liten fritidsbåt och har ekonomiska möjligheter att skaffa en. Det tempo som tillverkarna kunnat hålla har inte räckt, det har varit större efterfrågan än vad de kunnat möta.

Nu när coronaviruset drar över världen är en liten båt egentligen en perfekt plats att vara på, eftersom det går lätt att hålla avstånd till andra människor. Men det är också en tid med stor ekonomisk osäkerhet. Att köpa en ny båt är en investering som för många inte känns aktuell. Det ökade antal varsel och permitteringar som sker i samhället har även drabbat småbåtsindustrin. Vad som kommer ske när coronakrisen är över är svårt att sia om. Risken finns att det blir en rejäl lågkonjunktur och att det kommer slå mot tillverkningen och utvecklingen av nya småbåtar.

Begagnad eller ny båt?

När det handlar om att välja mellan en begagnad eller en ny båt är det ofta ekonomiska eller praktiska faktorer som styr. En begagnad båt kan för många vara det enda valet som är möjligt ekonomiskt. Eftersom vi är intresserade av tillverkning av småbåtar kanske det är lätt att tänka att vi tycker att alla ska köpa en ny båt. På det sättet kan ju produktionen och utvecklingen fortsätta hållas på en hög nivå. Men det finns självfallet tillfällen när en begagnad båt kan vara det enda alternativet eller ett bättre val. Det är vanligt att tänka att en begagnad båt är ett bättre alternativ miljömässigt, eftersom inget nytt material behöver användas. Där är det värt att tänka efter en extra gång. Nya båtar kan använda andra sorters bränsle och vara mycket mer bränslesnåla, vilket kan vara en stor miljövinst, framför allt om båten kommer användas mycket och under lång tid.