Marknaden för småbåtar påverkas av det ekonomiska läget. Vid högkonjunktur köper fler en båt och vid lågkonjunktur gör färre det. Marknaden för begagnade småbåtar hänger tätt samman med marknaden för nya båtar, men den följer också sin egen logik.