Småbåtsmarknaden i Sverige kom igång på allvar efter att finanskrisen på 1990-talet klingat av. Med en ny finanskris kom några nya svåra år, men marknaden hämtade sig ganska snabbt igen. 2017 rapporterades det till exempel att 17 254 båtar fanns till försäljning, då till ett värde av nära 2 miljarder kronor. En allt större del av båtarna var svensktillverkade.

Andrahandsmarknaden

Från samma år (2017) rapporterades det hur bra andrahandsmarknaden gick. Ett exempel på det är att det såldes nästan tre båtar i timmen på marknadsplatsen Blocket. En majoritet av båtarna som lades upp till försäljning på Blocket var sålda inom en vecka.

När det går bra på andrahandsmarknaden blir prisskillnaden mellan en ny och en begagnad båt mindre och fler kan då lockas att köpa en ny båt istället. Det kan också bli svårare att hitta en begagnad båt av ett speciellt märke, vilket kan göra att valet istället blir en ny båt. Samtidigt har trycket på nya båtar varit högt och efterfrågan varit större än antalet båtar som funnits till försäljning, vilket lett till att valet då kunnat bli en begagnad båt. Marknaden för nya och för begagnade båtar hänger med andra ord tätt samman.

Framtiden för begagnade småbåtar

Med den ekonomiska kris som förväntas komma i spåren av corona-viruset finns det anledning att tro att priserna på marknaden för begagnade båtar kommer sjunka. De som får det svårt ekonomisk kan välja att göra sig av med sina båtar och det kan bli ett överskott på begagnade båtar. När många får sämre med pengar blir det dessutom svårare att sälja till ett högt pris. Samtidigt ser det ändå lite mer hoppfullt ut för marknaden för begagnade småbåtar än för nya. Det är svårt att få ner priset särskilt mycket på nyproducerade båtar, men priserna på begagnade båtar kan pressas desto mer. För den som behöver pengar är det trist, men för den som har marginaler nog för att kunna skaffa en billig båt är lågkonjunktur egentligen en bra tid.

Sjunkande priser på andrahandsmarknaden på båtar har setts vid tidigare ekonomiska kriser. Eftersom efterfrågan på nya båtar varit stor de senaste åren finns många båtar ute på marknaden och kan komma ifråga för försäljning. Ett exempel på ett tidigare prisras för begagnade småbåtar är hur läget var 2012. Då hade priserna sjunkit med mellan 20 och 40 procent på bara två år. Begagnade motorbåtar som såldes av företag föll 41 procent i pris och för segelbåtarna var fallet på 28 procent. Orsaken till det stora prisfallet då var kanske inte bara det ekonomiska läget. Många 40-talister som haft båt under stora delar av sitt liv gjorde sig av med sina båtar eftersom de började bli för gamla för att ha en egen båt. Så kanske att prisfallet inte blir lika stort den här gången, men sannolikt kommer priserna att falla.