Efter att Sverige hämtat sig från den ekonomiska krisen på 1990-talet kom småbåtsmarknaden igång. 2006 rapporterades det att branschen hade en omsättning på 2,5 miljarder kronor och att omsättningen fördubblats på bara fem år. Sen dess har efterfrågan på båtar sett bra ut och det har ofta varit så att efterfrågan varit större än den hastighet tillverkarna kunnat hålla. Det har funnits tillverkare och projekt det gått bra för. Det har också funnits exempel på projekt som inte hållit hela vägen, men då har det för det mesta handlat om något annat än att tillverka småbåtar för försäljning till dem som önskar sig en fritidsbåt. Svenskarna verkar vara ett folk som älskar sina hav, skärgårdarna och de sjöar som finns utspridda över landet, och inte minst älskar vi att vara ute i en egen liten båt.

Konjunkturpåverkan

Efterfrågan på småbåtar följer i stort sett det mönster av högkonjunkturer och lågkonjunkturer som finns i ekonomin. En egen båt är en form av lyxvara och när tiderna känns ostabila och ekonomin inte lika trygg är det färre som satsar på att köpa en ny båt. När ekonomin går uppåt är det istället fler som väljer att investera i och unna sig en båt som ett fritidsprojekt. Det är egentligen inget konstigt med det. För småbåtsbranschen hade det varit bättre om efterfrågan varit lika hög hela tiden, men ekonomin fungerar ju inte så. Att människor prioriterar annat i osäkra tider är inte märkligt alls.

Framtiden för småbåtsbranschen

Hur ser framtiden då ut för småbåtsbranschen? Vi kan bara gissa, det går aldrig att veta något säkert om framtiden. Eftersom försäljningen av småbåtar hänger så tätt samman med om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur finns det anledning att vara pessimistisk. De flesta spår att den ekonomiska kris som redan påbörjats under coronavirusets spridning kommer fördjupas och vara under en längre tid. Redan nu har småbåtsbranschen – liksom så många andra branscher – behövt permittera och varsla personal.

För att försöka hitta något hoppfullt i rådande situation verkar det som att det kommer dröja innan det blir möjligt att resa som vanligt igen. Det kommer ta ett tag innan längre resor inrikes är något som rekommenderas och det kan ta flera år innan utrikesresorna blir möjliga på samma sätt som vi är vana vid. Fler tittar då på alternativ för att semestra i närheten av hemmet och en liten båt kan då vara en möjlighet som lockar fler än vanligt. Hur många som också tycker att de kan ha råd är oklart.